خیر، با همان اکانت کاریران خود می توانید وارد شوید و در آزمون ها شرکت کنید.
بله ، پس از ثبت نام می توانید وارد شوید و در آزمون ها شرکت کنید. پس از پایان آزمون گواهینامه دیجیتال با شماره سریال اختصاصی به شما نمایش داده می شود که می توانید از آن استفاده نمایید. که در صفحه بررسی اصالت گواهینامه با وارد کردن شماره سریال گواهینامه می توان از صحت آن مطمئن شد.
شرکت در آزمون دارای هزینه می باشد که در صفحه آزمون درج شده است.
هر آزمون یک حداکثر تعداد مجاز شرکت در آزمون برای هر کاربر وجود دارد که در صفحه مشخصات هر آزمون درج شده است.
هر آزمون داری یک صفحه مشخصات و ویژگی ها می باشد که کلیه مشخصات آزمون از جمله تعداد سئوالات، مدت زمان و ... را مشخص می کند. پس از انتخاب دسته مربوطه با کلیک بر روی عنوان آزمون صفحه مشخصات آزمون نمایش داده می شود.
خیر، آزمون دارای نمره منفی نمی باشد.
پس از گذراندن موفق آزمون، نشان آن آزمون رو دریافت خواهید کرد که در پروفایل شما و در کلیه پیشنهادات شما نمایش داده می شود. همچنین یک گواهینامه دیجیتال با امکان بررسی صحت و هویت مدرک توسط شماره سریال گواهینامه برای کاربر صادر میگردد. که می تواند از آن در فضاهای مجازی خارج از سایت استفاده کند.
دقت نمایید که این یک گواهینامه دیجیتال از طرف سایت کاریران می باشد و اعتبار رسمی و دولتی ندارد و فقط برای کاربر در فضای مجازی به عنوان کاربری که این آزمون را با نمره مشخص شده گذرانده است می باشد. در گواهینامه یک شماره سریال وجود دارد که با وارد کردن آن در صفحه بررسی اصالت گواهینامه می توان از صحت و درستی آن اطمینان حاصل نمود.
در صورتی که میان آزمون اینترنت شما قطع شود تا آنجایی که پاسخ داده اید برای شما ثبت می شود. تایمر ادامه خواهد داشت. اگر تا قبل از تمام شدن تایمر آزمون اینترنت شما وصل شد در زمان باقیمانده آزمون رو ادامه دهید اما اگر متصل نشدید همان تعداد سئوالاتی که پاسخ داده اید فقط برای شما ثبت می شود.
اگر میان آزمون این اتفاق ها بیافتد ممکن است نمره آزمون شما 0 و یا حداکثر تعداد گزینه هایی که پاسخ داده بودید برای شما لحاظ شود.
نمره آزمون بر حسب درصد گزینه های درست می باشد.
در هر آزمون در مشخصات مندرج آن، حداقل نمره قبولی برای دریافت نشان آن آزمون و موفقیت در آزمون وجود دارد.
تایپایران
  • با وجود تایپایران به راحتی پروژه های تایپی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • تایپایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران تایپیست کارآفرینی ایجاد کند.
  • تایپایران یک پشتوانه قوی برای تمام تایپ و تکثیری ها، کافی نت ها و مراکز خدمات تایپی است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمون های مجازی کارایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران